Picture of study materials
hjemmeundervisning.dk

Hvad siger loven?

Sidst opdateret: 11/07-2022

I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

I Grundlovens § 76 står der: "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen."

Hvordan du vælger at opfylde undervisningspligten, er altså helt op til dig selv - så der er meget vide rammer, så længe altså undervisningspligten bliver opfyldt, og at resultatet af ens undervisning kan stå mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.

Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., hvor det er kapitel 8, der er relevant for hjemmeundervisere.