Picture of study materials
hjemmeundervisning.dk

Hvorfor hjemmeundervise?

Sidst opdateret: 11/07-2022

Årsagerne til at vælge hjemmeundervisning kan være mange.

Det kan skyldes, at ens barn har det svært i skolen rent fagligt eller socialt. Det kan skyldes, at man skal rejse udenlands i en periode. Det kan også skyldes, at man ikke er "tilfreds" med, hvad undervisningssystemet kan tilbyde ens barn, at systemet simpelthen ikke giver nok af det, som ens barn har behov for - både fagligt og socialt. Måske vil man ganske enkelt bare tilbringe så meget tid som muligt med ens barn, og gennem dette selv have en indflydelse på, hvad ens barn skal lære og beskæftige sig med.

Som forældre er man den, der kender sit barn, og ikke mindst dets styrker og svagheder samt interesser bedst. Netop derfor er man som forældre også den, der bedst kan vide, hvad der skal til, for at ens barn lærer bedst.

Mange mener også, at det kan være svært, om ikke en umulighed, at tage hensyn til hver enkelt elevs bedste måde at lære på, hvis man underviser i en almindelig folkeskoleklasse med måske 25 elever.

Der er utallige af eksempler på børn, der er blevet overset og "tabt", fordi der ikke er blevet taget rigtig hånd om dem i skolen. Mange af disse børn kunne let være blevet hjulpet, hvis bare der var blevet brugt den rettet tid og den rette undervisningsmetode til barnet.

Som hjemmeunderviser kan man sætte det enkelte barn i centrum, og dermed lægge stor fokus på barnets individuelle evner, kunnen og særlige interesser. Man kan sætte ind og styrke de eventuelle mindre stærke sider, det enkelte barn måtte have - noget der bestemt ikke altid er ressourcer til i det offentlige undervisningssystem.

Når man hjemmeunderviser, har man alle muligheder for at undervise hvor og hvornår, man måtte ønske det - det være sig morgen, middag eller aften, ude eller hjemme. Man har mulighed for at sammensætte sit eget pensum og følge den undervisningsmetode, der passer lige præcis bedst til ens eget barn.

Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset hvordan man vælger at gøre det, står mål med, hvad der normalt kræves af en elev, der går i folkeskolen. Dog har man mulighed for selv at bestemme, hvornår i det samlede undervisningsforløb de forskellige mål skal opnås.

Man kan benytte sig af egentlige undervisningsmaterialer, som diverse skolebøger m.m., eller man kan "opfinde" sin helt egen stil, hvor man ikke nødvendigvis benytter sig af skolebøger, men hvor man på kreativ vis får undervisningen integreret i dagligdagen.

Der er ikke noget, der er "rigtigt" eller "forkert", når man hjemmeunderviser, så længe man sætter barnet i centrum, og finder den bedste metode til, at barnet lærer. Ens overordnede mål må være, at barnet skal få læring på en god måde. Metoden er ikke vigtig - det er resultatet af metoden, der er vigtig.