Picture of study materials
hjemmeundervisning.dk

Hvordan kommer man i gang?

Sidst opdateret: 11/07-2022

Hvis man selv ønsker at undervise sit barn hjemme, uanset årsag, så skal man meddele dette skriftligt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor man bor, inden undervisningen begynder. Skrivelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Nogle kommuner har udarbejdet en blanket, man skal benytte sig af, når man indberetter, at man vil hjemmeundervise sit barn.

Man er ikke pålagt at oplyse om, hvorfor man har valgt at hjemmeundervise, og heller ikke, som nogle kommuner vil have oplyst, hvilken uddannelse den der skal undervise har.

Man kan eventuelt uddybe sin skrivelse til kommunalbestyrelsen ved at skrive lidt om, hvilke materialer man har til hensigt at benytte sig af m.m.